Tuesday, December 05, 2006

Какво мисля за Бога

Най-прекрасният миг в живота ми беше онзи миг, в който отворих сърцето си и приех Исус за мой Господ и Спасител. Тогава бях на 16 години, сега съм на 25 и за това време никога не съм имал и най-малкото основание да съжалявам за решението си. Напротив, бих искал да го отстоявам до край.
Животът с Бога е една велика привилегия. Бог е толкова реален, толкова велик, Той е просто уникален!
Но искам да знаете, че това съвсем не означава, че няма никакви проблеми, че пътят е равен и че всичко е като в приказка. Не! Напротив, след като посветих живота си на Бога, започнах да се сблъсквам с такива трудности и проблеми, каквито никога не бих предположил, че е възможно да имам като християнин. Но аз не бях сам. Разбрах, че християнството не е просто някаква хубава песен или интересен и по-лек начин на съществуване. Ние, вярващите, имаме същите проблеми като всички хора по света, но ние не сме сами! С нас е един велик и могъщ Бог, Който е в контрол над абсолютно всяка ситуация в нашия живот. Той е Бог на надеждата. Той е Бог на утехата. Всички страхове съпътстващи ежедневието ни биват изместени от една необяснима сигурност и дълбок мир, чийто източник е в Самия Бог. Нещо повече, наскоро Бог ми напомни една чудесна истина от Писанието. Чрез жертвата Си на кръста Исус Христос ни е осигурил достъп до присъствието на Бога и по този начин имаме привилегията на прекрасното преживяване - изпълването със Святия Божи Дух. Святият Дух е силата, която прави невъзможните неща в живота ни, възможни. Той е, Който ни разкрива характера и величието на нашия Бог - и ето какво е открил и на мен.
Бог е един незаменим и верен приятел. Той никога не ме е лъгал. Зная, че мога винаги да разчитам на Него, без да се страхувам от разочарование и предателство.
Удивен съм и от Неговата дискретност. Имало е хиляди случаи, в които Бог можеше да изяви публично недостатъците ми, но Той не е такъв. Бог не е клюкар. Той работи съвършено. Изчакваме търпеливо да се осъзная и ми показва Своята безкрайна любов. Приема ме такъв какъвто съм и това пленява сърцето ми и ме води по-близо до Него.
Бог не е терор и деспот. Той никога и никого не насилва! Дал ни е свободна воля, с която можем сами да определим курса на своя живот. Книгата Откровение 22глава 11стих ни казва: "Който върши неправда, нека върши и за напред неправда... праведният, нека върши и за напред правда." Кой път ще избереш? Бог толкова възлюби света, че даде Своя Син Исус Христос, за да имат вечен живот всички, които вярват в Него. Но Той не насилва никого. Предлага ни свободен избор - на къде ще тръгнеш?
Благодарен съм, че живея с един благ, милостив и любящ Бог, Който знае, може и иска да направи най-доброто за мен. Той е необятен. Каквото и да се каже за Негова слава не ще бъде достатъчно. Мисля, че Бог заслужава нашата любов, нашето посвещение и отдаденост. Той наистина е Бог!

С обич към Господарят
Венелин Георгиев
24.12.2001г.
ЕПЦ-Добрич


No comments: