Tuesday, December 05, 2006

Търсиш ли Божията слава

Търсиш ли Божията слава

Поради непокорството и идолопоклонството на Израел, Бог прати против него Вавилонския цар Навуходоносор, който избива много евреи, млади и стари, а оцелелите взима в плен.Стените на Ерусалим биват съборени, всички градове са опустошени, но което е най-трагично - Божият дом е изгорен, а съкровищата му - заграбени. Но, слава Богу, историята не свършва до тук. След 70 години Бог нанася осъждение над Вавилон чрез народа на Мидо-Персия.Нашият Господ извършва и нещо чудно.Той подбужда духа на Персийския цар Кир да прогласи из цялата империя, чрез указ, следното:
''Така казва Персийския цар Кир: - Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света и Той ми е заръчал да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Прочее, който между вас е склонен неговия Бог да бъде с него, нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда и нека построи на Йехова, Израилевия Бог (Той е Бог) дома, който е в Ерусалим.'' (Ездра 1:2,3)
Това наистина е удивително, един нечестив, езически цар прогласява, че Израилевият Господ е Бог и решава да Му построи дом. Божият народ съответно е изключително ентусиазиран и въодушевен. Всички започват да се завръщат в своята родина и да съграждат разрушените градове. А когато зидарите полагат основите на Господния дом -
''… всичките люде нададоха голямо възклицание и хвалеха Господа,
понеже основите на Господния дом бяха положени.''(Ездра 3:11)
Това беше време на радост и веселие. Бог не беше забравил Своя народ!
Но ето че всички врагове на юдеите се обединиха и се заеха да пречат и да забавят строежа на Божия дом. Разбира се зад всичко стои сатана. Неговият план е ясен - градежа трябва да се прекрати! Юдеите биват наклеветени пред Артаксеркса, следващият Персийски цар, и той спира работата:
"Така престана работата по Божия дом, който е в Ерусалим и остана спряна до втората година от царуването на Персийския цар Дарий"(Ездра 4:24)
Тук Бог отново се намесва. Той праща пророците Агей и Захарий да насърчат юдеите да се обърнат към своя Бог и да довършат строежа на Неговия дом. И ето какво се случва.
"Господнето слово дойде чрез пророк Агея… и рече - Така говори Господ на Силите, казвайки: - "Тия люде думат - Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом""(Агей 1:1,2)
Какво става тук? Радостта и въодушевлението, които изпитваха в началото, си бяха отишли. Планът на сатана успя - Божият дом беше забравен! Хората казваха - "Не му е дошло времето на дома да се строи. В момента имаме други планове. Нямаме излишно време. Просто сме заети." За какво тогава те имаха време, с какво бяха заети? Бог им казва:
"Време ли е самите вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато тоя дом остава пуст?"(Агей 1:4)
Бог ги питаше: "Аз къде съм във вашите планове? На кое място съм във вашия списък?"
Нека да си припомним тук - с каква цел Бог възвърна народа Си в святата земя? - За да Му построят дом. И защо беше нужно това? - За да обитава сред тях! Но ето че пред юдеите стояха нови хоризонти, нови переспективи, можеха да започнат нов живот. Пред тях се разкриваше по - добро бъдеще. Това беше време на пълно възстановяване, време на надежда. И знаете ли какво? Бог нямаше абсолютно нищо против всичко това. Но вижте какъв е проблема. В Близкия Изток къщите се градяха от камък. Тези каменни къщи предпазваха хората от яркото слънце и високите температури. Така че изразът ''с дъски обковани къщи''(4 стих) говори не за необходимост, а за екстри . Бог нямаше в предвид юдеите да построят първо Неговия дом и тогава да строят собствените си домове, като между временно живеят на палатки. Но тук виждаме, че те се стремяха вече към лукс и комфорт, към повече и повече, докато през това време Божият дом беше напълно забравен!
"Така казва Господ - помислете за постъпките си"(5 стих) С други думи - "Замислете се кое е важното и кое неотложното, кое е същественото и кое второстепенното. Подредете правилно приоритетите си!"
В 6 стих виждаме, че те сееха, ядяха, пиеха, обличаха се, печелеха пари, но малко събираха, заплатата се изпаряваше, не можеха да се стоплят, бяха полу сити и полу жадни. Това показва, че пропускането на Божията цел винаги ще ни води към едно нещо - недостатъчност и незадоволеност във всяко отношение!
В 7стих отново се казва - "Помислете за постъпките си ". Бог им казваше - "Направете си равносметка! Не виждате ли, че нещо не е наред, че нещо не върви? Забележете какво става!"
И тук Той им показва решението на проблема:
"… постройте дома и Аз ще благоволя в него и ще се прославя - казва Господ."(8 стих)
Алелуя! Целта, с която сме създадени всички хора на този свят, е Божията слава! Целта поради която Бог възвърна народа Си от пленничеството в обещаната земя е Неговата слава!
"Още веднъж, след малко, Аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата … и Аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на Силите"
Божията слава - ето това е смисълът на нашия живот! Искаме ли я? Кое е важното в нашия живот? Нека си направим една равносметка. Защо Бог ни дава определени привилегии, защо Той ни освобождава от пленничество и ни обсипва със Своите блага?Със сигурност не е за да си гледаме интересите и да си "живеем живота".Вижте, живот, лишен от славата на Бога, това е жалък живот!Това въопще не е живот!Помислете!
"И тъй, поради вас небето задържа росата си и земята възспира плода си."(10 стих) - Няма го свежото помазание на Святия Дух и съответно нашите сърца са безплодни за Господа!
В евангелието на Марк 4:18,19 виждаме подобен пример за безплодие:
"Посеяното между тръните са други; те са онези, които са слушали словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи , като влязат, заглушават словото и то става безплодно." Това не е всичко. Бог повиква и сушата!
"Защото Аз повиках сушата ( не врагът, Бог го прави ) на земята и по горите, на житото, на виното и на дървеното масло, на всичко, що произвежда земята, на хората и на добитъка, и на всичките трудове на човешките ръце."
Забележете какъв списък! Бог дава суша в абсолютно всяка една област, касаеща хората.
И така, пред нас стоят две алтернативи, да изберем да ходим в своя път, своите планове и своите цели, което ще ни доведе, както вече видяхме, до суша, безплодие и постоянна незадоволеност. Или да изберем да търсим Божията слава, Неговото присъствие и Неговата воля, както направи Неговия народ:
И всичките оцелели люде послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророк Агея … и людете се убояха пред Господа."( 12 стих )
И сега забележете - Бог е верен! Той няма да ни остане длъжен:
"Аз съм с вас, казва Господ" ( 13 стих ),"ободрете се всички люде на тази земя, казва Господ и работете ; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите." ( Агей 2:4 )
Нека да работим за Господа! Нека да работим за нашия Бог! Той го заслужава! Вижте Неговото прекрасно обещание в 9 стих, втора глава:
"Последната слава на този дом ще бъде по - голяма от предишната, казва Господ на Силите, и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите "
Толкова е вълнуващо това - Божията слава, славата на Вечния Бог, ще се изяви за нас така както никога не се е изявявала от създанието на света! И тук искам да подчертая - славата на Бога е свързана с Неговия дом! Словото казва - "последната слава на този дом ще бъде по-голяма."Ти за кой дом си загрижен? Имаш ли време за Него? Имаш ли време за Божия дом?
"Но сега размислете как ще бъде от днес нататък" ( Агей 2:18 )
Тези, които търсят Неговата слава, те ще я преживеят!

17.04.2001г. Венелин Георгиев

ЕПЦ-Добрич

No comments: