Tuesday, December 05, 2006

За нас

Евангелска Петдесятна Църква - гр.Добрич

Основана на 28.02.1998г.

Целта ни е да изпълним заповедта на Нашия Господ Исус Христос:
Мт. 28:19
"Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]."


Тонко Георгиев

Здравейте


Светлана Винцянова-Георгиева

Бог да Ви Благославя !

От къде идваме?

Къде сме?

На къде отиваме?

От света :

място на самота, срам, вина, чужди на Бог и обречени на вечност без любовта и грижата на Нашия Създател и Баща.
място на самоизмама и заблуда за това, кoе e ценно и кое не.
място, където принципът "по-силният изяжда по-слабия", действа в пълна сила.

Там бяхме отхвърлени самотни и заблудени. От къде знаем това , ами вече не сме там :-) , когато си излязъл от нещо ти можеш да го оцениш трезво , но никога докато си в него .

В семейството на Бог!

Тук сме добре, много повече от добре. Ние сме спокойни, уверени, в мир с Бога. Е, не живеем сред "цветя и рози", но проблемите тук винаги биват обърнати от Бог за наше добро !

Тук в Божието семейство има утеха , любов, надежда . Самотата и срамът ги няма , безцелното същесвуване умря. Вече сме хора с цел в живота , деца които имат Баща , а не сираци ...

Ако искаш да научиш как можеш да станеш дете на Бог, чрез Исус Христос, прочети това кратко, но Вярно послание на Благата вест -> Искам да съм с Исус

В присъствието на Нашия Господ Исус Христос!

В небесни места :

"Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърдце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят" !

Вижте, Бог е обещал да ни избави от греха и последствията от него
и ще го направи !
Той ни е обещал да ни вземе при Себе Си след нашата смърт
и ще го направи! Обещал е още да съди света за всеки грях и беззаконие, за всяка несправедливост и нечестие и ще го направи !

НО Е ОБЕЩАЛ, че всеки, който вярва в сина Му - Исус Христос - ще бъде спасен ! Лично Бог ще избърше всяка сълза от лицето на онези, които страдат заради Него !

И ще БЪДЕ !! Амин!


ВАЖНО : Ние държим да не се дели Христовото тяло и ако сме в различни организации, това НЕ БИВА да ни пречи да служим на Бог заедно. За това сме отворени за контакти с всички църкви и отделни християни, които обичат и живеят Исусовото Слово.

No comments: