Tuesday, December 05, 2006

Бог с теб !

Бог с теб !

Евангелието на Матей 27:46 казва:
"А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?"
Много се вълнувам, когато чета този пасаж! Тук е представен един изключителен момент от историята на вселената. За първи път от вечността Исус Христос бе изоставен от Своя Небесен Баща! За първи път Бог Отец не отговори на Своя Възлюбен Син ! И Исус умря точно поради това. Той изтърпя униженията и отхвърлянето от народа на Израел, понесе болката от бичуването, от трънения венец, от пироните, с които Го приковаха на Кръста. Понесе целия този ужас и остана още жив, дори каза : "Отче, прости им, защото не знаят какво правят.".(Лука 23:34). Това, което наистина Го уби, не бяха раните Му, нито мъченията,нито срама, а прекъснатата връзка с Отца. Сърцето Му бе разбито - Отец Го бе изоставил !!
Аз вярвам, че това е истина за всеки един християнин. Ти може да останеш без работа, без дом, без семейство, без приятели, без свобода, без радост, но ако Бог е с теб, ще можеш да преминеш през всичко това. Но представяте ли си Бог да ни изостави, дори само за минута?! Със сигурност това ще бъде нашия край!
Виждате ли, Бог в Библията има всякакви изпитания. Седрах, Мисах и Авденаго бяха хвърлени в огнената пещ. Израел бе оставен в Египет без свобода и бе подложен на непосилен труд. Всички негови чада от мъжки пол бяха избивани. По късно в пустинята Израел бе оставян без храна, без вода, без всякакви удобства. Йов загуби всичкия си имот, после децата си и после и здравето си. Павел и Сила бяха пребити с тояги, оковани в клада и хвърлени в най-вътрешната част на тъмницата. Ами Давид? Той беше измъчван жестоко от ужасния си грях. Загуби радостта си, мира си, спокойствието си. Душевните му терзания му причиняваха даже физическа болка. Обаче знаете ли аз не видях един определен вид изпитание - без Бог! Виждал съм без всичко друго, но не и без Бог! О, АЛЕЛУЯ - няма такова изпитание ! Исус премина през него за да не преминаваме ние!
Сатана знае как мисълта за това, че Бог ни е изоставил, ни причинява голяма травма. Ние се депресираме, отчайваме, отпадаме - не можем да издържим. Затова врагът удря точно тук. Той иска да ни внуши, че Бог ни е отхвърлил. Но Божието Слово ни казва, че дявола е лъжец и баща на лъжата.
Бог никога няма да ни изостави! Ето какво Той говори в Словото Си:
"Защото Господ няма да остави людете Си, заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свои люде."(1 Цар. 12:22) Алелуя! Сам Исус казва в Мат.28:20 :
"... и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]." Нещо повече, знаете ли как беше наречен Нашият Спасител? В Мат.1:23 (цитира се Исая 7:14) четем едно пророчество за Исус :
"Ето девицата ще зачне и ще роди Син, и ще Го нарекат Емануил, което значи Бог с нас"
Представяте ли си? Името на нашия Бог е - Бог с нас! Можете да заместите думичката нас със своето собствено име и ще видите, че нашия Бог е един личен Бог. Той умря точно заради теб, за да може да бъде винаги с теб! Така че дерзайте възлюбени! Не забравяйте, че през каквото и изпитание да преминавате, колкото и да е тежко, нашият Бог е с нас! Той ще помогне и ще избави. Разбирате ли,Бог не е някакъв любопитен зрител на нашия живот - Той е нашият Личен Спасител - Емануил, личният Бог! Амин!


20.04.2000г. Венелин Георгиев

ЕПЦ-Добрич

No comments: